Type Video Bitrate Mono Audio Bitrate Stereo Audio Bitrate 5.1 Audio Bitrate
2160p (4k) 35-45 Mbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
1440p (2k) 10 Mbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
1080p 8,000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
720p 5,000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
480p 2,500 kbps 64 kbps 128 kbps 196 kbps
360p 1,000 kbps 64 kbps 128 kbps 196 kbps
         
HQ :        
Type Video Bitrate Mono Audio Bitrate Stereo Audio Bitrate 5.1 Audio Bitrate
1080p 50,000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
720p 30,000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
480p 15,000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps
360p 5,000 kbps 128 kbps 384 kbps 512 kbps

Wireless video transmission Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7  OEM  ODM  JDM

MU-MIMO AP CPE   QSDK openwrt

CONTACT  bitswrt

@2014-2024 bitswrt Communication Technology Co., Ltd.